Program pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením v SPC

Dne 13.11. se ve Speciálně-pedagogickém centru při Speciální a praktické škole ve Skutči uskutečnil výjimečný program pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením. 
SPC navštívily pracovnice pardubických Sociálně-aktivizačních služeb Centra pro dětský sluch Tamtam, které si pro rodiny připravily program, jehož cílem bylo zážitkovou formou rozšířit informace o možnostech podpory rodin s dětmi se sluchovým postižením, ukázat rodinám, jak společně rozvíjet smyslové vnímání, komunikaci a spolupráci s dítětem. Setkání se účastnilo 5 rodin s dětmi s různými stupni ztráty sluchu (od nedoslýchavosti až po úplnou hluchotu). 

16.11.2017

Kalendář událostí

Přihlášení

Jméno

Heslo