Obnovení činnosti Speciálně pedagogického centra Skuteč

Obnovení činnosti Speciálně pedagogického centra Skuteč

Provoz a poskytování služeb bude probíhat i nadále za zvýšených epidemiologicko-bezpečnostních opatření. Jejich cílem je minimalizovat i nadále setkávání zvýšeného počtu osob v našich prostorách a zajistit nezbytné podmínky pro minimalizaci rizika přenosu infekce v rámci námi poskytovaných služeb (viz. "Pravidla poskytování služeb s ohledem na ochranu zdraví zaměstnanců i klientů".

K vyšetření je třeba se s dostatečným předstihem objednat.

Přednostně budou objednáni klienti, kterým končí platnost doporučení s asistentem pedagoga nebo je nutné doporučení pro přechod na jiný typ školy.  Teprve po vyřešení těchto klientů budou objednáni klienti pro další kontroly. Naposledy začneme přijímat klienty, které doposud nemáme v evidenci. Individuální logopedická péče bude nadále probíhat distančně.


 

Kalendář událostí

Přihlášení

Jméno

Heslo