III. ZŠS - S. Profousová

Vzdělávací materiály III. ZŠS, S. Profousová

1.ročník

Grafomotorické listy a uvolňovací cvičení na 14 dní: převzáno osobním odběrem.

Výukové aplikace pro android - stažení z Google Play 

Výukové aplikace pro Windows 10 - stažení na Microsoft Store:

https://www.microsoft.com/cs-cz/p/kids-animal-puzzle-and-memory-skill-games-teaches-young-children-the-letters-of-the-alphabet-counting-and-jigsaw-shapes-suitable-for-preschool-kindergarten-and-up/9nblggh1nkdc?cid=msft_web_chart&activetab=pivot:overviewtab 

 
 
 
Vzhledem k závažnosti zdravotního stavu chlapce a jeho speciálním vzdělávacím potřebám pouze doporučuji následující aktivity do jednotlivých předmětů. Pracujte  v časovém rozsahu dle vašeho uvážení a  podle momentálního zdravotního a psychického stavu chlapce. Využívejte k pracovní činnosti také výukové materiály a didaktické pomůcky zapůjčené ze školy. V případě potřeby nabízím možnost  telefonické i emailové konzultace.
 
ROZUMOVÁ VÝCHOVA: 
 • orientace v bytě, podej mi, najdi, kde je...
 • orientace na pracovní ploše, polož auto po stůl, dej  lopatku do kyblíčku apod.
 • třídění předmětů podle tvaru či barev - těstoviny, fazole, hrách, kancelářské sponky, namačkané kuličky z barevného papíru.
SMYSLOVÁ VÝCHOVA:
 • napodobování předvedených pohybů
 • poznávání hlasů zvířat, různých zvuků z domácnosti nebo z přírody
 • různá hmatová cvičení, teplé, studené, hladké, hrubé....
ŘEČOVÁ VÝCHOVA  A LOGOPEDICKÁ PÉČE:
 • dechová cvičení- foukání do papíru, brčka, do pírka
 • rozvíjet slovní zásobu s využitím reálných předmětů denní potřeby, různých obrázků, fotografií
 • poslouchat básničky, krátké pohádky, využívat výukové  ozvučené aplikace
PRACOVNÍ ČINNOSTI A VÝTVARNÁ VÝCHOVA:  
 • zdokonalování v sebeobslužných dovednostech,  v základech osobní hygieny, trénovat správné držení lžičky, pití z hrnečku.  
 • trhání, mačkání papíru, polepování nakreslených tvarů - velikonoční vajíčka, čárání pastelkami, voskovkou, křídou, mačkání modelíny, psaní do mouky nasypané na tácek, dělání báboviček  z písku, válení modelíny válečkem.
HUDEBNÍ VÝCHOVA: 
TĚLESNÁ VÝCHOVA  A ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA: 
 • pohybové hry a cvičení v rámci možností bytu
 • krátké vycházky do přírody
 • manipulace s míčem, míčky, překážkové dráhy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Týden 16. 3.  -  20. 3.  2020

Zdravím všechny svoje žáky i jejich rodiče, které tímto moc prosím o čtení mých příspěvků hlavně dětem, které nečtou s porozuměním.

Tento týden v domácím vzdělávání se nám blíží ke konci. Doufám, že se Vám všem daří pracovat na úkolech a pracovních listech, které jsem Vám poslala. Věřím, že všichni dodržujete pravidla, která jsme se spolu naučili ve třídě. Že si i doma  dáváte ke svačince ovoce a zeleninu, že si velmi pečlivě a často myjete ruce, používáte dezinfekční přípravky, kašlete pouze do rukávu a podobně.

Mimochodem za perfektní zdravé svačiny, které jste nosili ještě před ukončením školy, Vám všem dlužím velkou pochvalu. Určitě jste si všimli, že od dnešního dne musí všichni lidé, kteří jsou někde na veřejném prostranství, na ulici nebo v obchodě nosit roušky. A platí to i pro Vás. Určitě Vám rodiče vysvětlili, proč je to důležité. Kdyby někdo z Vás chtěl, může mi poslat fotku, jak se prochází s rouškou na obličeji na můj email. Nebo se jenom vyfoťte, fotku schovejte a až se zase sejdeme spolu ve škole, tak si ji prohlédneme.

Každý čtvrtek míváme ve třídě výtvarnou výchovu a hudební výchovu. Možná se Vám ještě vybavují slova písničky, kterou jsme se učili naposledy. Jsem přesvědčená o tom, že kdyby jste ji zazpívali svým rodičům, že by jim to udělalo velkou radost. Následující odkaz, na kterém je písnička " Čížečku, čížečku"  nahraná, by Vám v tom zpívání mohl pomoci. https://pisnicky-pro-deti.eu/cizecku-cizecku/.

Ještě jeden úkol mám pro Vás všechny připravený. V té naší písničce se zpívá o jednom ptáčkovi. Vaším úkolem bude si rozmyslet o kterém. Pokud ho neznáte, tak moc prosím rodiče, aby Vám pomohli najít obrázek na internetu nebo v encyklopedii a pak mi ho, prosím nakreslete. Zase kdo umí, může mi poslat obrázek do emailu, kdo ne, schová si ho k ostatním úkoům, které potom budeme společně ve třídě kontrolovat. 

Přeji všem krásné jarní dny, i přes komplikace a omezení, která chřipka přináší. Kdykoliv mi můžete zavolat na telefonní číslo, které mají Vaši rodiče nebo napsat na email: sylvie.profousova@spzs-skutec.cz.

Příští týden sem vložím nebo pošlu na emailové schránky Vašich rodičů další úkoly. 

 

 

 

TÝDEN OD 23.3. -  28.3. 2020

Společný úkol pro všechny ročníky (kromě našeho prvňáčka).  Při plnění úkolů, opisu, tisku úkolů, či čtení pokynů bude často potřeba pomoci rodičů, které tímto prosím o spolupráci. Vypracujte úkoly dle Vašich časových možností a uvážení.

 

1. společný úkol

Stále máme měsíc březen a k němu Vám posílám následující básničku, kterou se zkusíte naučit. Opište si text do sešitku, na volný papír, kdo potřebuje narýsuje si pomocné linky. Piště buďto psacím písmem nebo hůlkovým - velkým tiskacím, podle toho, kdo jak umí.

 

Březen

Březen je kus neposedy,

kde jen může, láme ledy.
Hleďme toho siláka!
Slunce z mraků vyláká.

 

BŘEZEN

BŘEZEN JE KUS NEPOSEDY,
KDE JEN MŮŽE, LÁME LEDY.
HLEĎME TOHO SILÁKA!
SLUNCE Z MRAKŮ VYLÁKÁ.


2. společný úkol je zaměřený na čtení s porozuměním a kreslení dle pokynů.

 

1. Nakresli červený tulipán.

2. Nad tulipánem letí žlutý motýlek.

3. Nakresli také sluníčko a 2 mráčky.

4. Nalevo vedle tuplipánu leží modrý míček.

5. Napravo od tulipánu je krtina.
 

Po kreslení si můžete zazpívat s Brumíkem a ještě se u toho protáhnout.https://www.youtube.com/watch?v=ozXx_BOI0dc&list=PLhdP2jSVAEiUk3zaAvuQ3nAQURRXZh2vT

 

3. individuální úkoly dle ročníků

7. ročník : předáno osobně

 

9. ročník

ČTENÍ :  dvojslabičná slova

PSANÍ:  dokonči větu   opiš věty    písanka    pomocná tabulka

POČTY:  https://www.skolasnadhledem.cz/game/3064 ,  https://www.skolasnadhledem.cz/game/3073

ČAP:   rostliny

 

10. ročník

ŽÁK : materiály předány osobně zákonnému zástupci

 

ŽÁKYNĚ: 

ČTENÍ : https://www.skolasnadhledem.cz/game/1419,  

http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/porozumeni3_1.htm

PSANÍdokonči věty   opiš věty   písmeno Ř


POČTY: procvičuj násobení 2 a 5, od každého násobku zapiš a vypočítej 8 příkladů,  https://www.skolasnadhledem.cz/game/3864

 

5. ročník 

Žákyně 1

ČTENÍ: nauč se nazpamět vyjmenovaná slova po M,  na následujícím odkaze jsou všechna obsažena ve veršovaném příběhu

https://www.youtube.com/watch?v=4ke7H6y0zkg,  pracovní list

PSANÍ: opiš věty   dokonči věty

POČTYhttps://www.skolasnadhledem.cz/game/3885,   sčítání a odčítání

ČAS:  vojně žijící zvířata

 

ŽÁKYNĚ 2 : materiály předány osobně zákonnému zástupci

 

A   NAKONEC JEDNA VZPOMÍNKA PRO LEPŠÍ NÁLADU.

 

TÝDEN OD 30.3. - 3. 4. 2020

Hezký den i celý následující týden.

V úterý nám končí měsíc BŘEZEN  a ve středu začne ???? Doufám, že všichni žáci vědí, že to bude DUBEN. 

Tak co děti, už máte  vypracované individuální a společné úkoly? A co básnička...Kdyby mi ji někdo z Vás chtěl říci, může  poprosit rodiče o zapůjčení mobilního telefonu, prozvonit mě v úterý nebo ve středu v čase od 9 do 10 hodin ráno. Já mu pak zavolám zpátky a básničku si moc ráda poslechnu.  

 

1. společný úkol.

Pracovní činosti

Určitě  tuto  velice důležitou  činnost všichni bezvadně zvládáte, ale menší zopakování nikdy neuškodí. Podívejte se na video a pak předveďte rodičům, jak perfektně si umíte umýt svoje ruce tak, aby na nich nezůstaly žádné bacily a viry.

https://www.youtube.com/watch?v=-n_BVezyKw4

Po té se můžete podívat na další díl z cyklu Naše tradice, který vystihuje tradiční velikonoční svátky.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10519120758-nase-tradice/212562260400010-velikonoce-a-smrtna-nedele/

 

Hudební výchova

A tento druhý odkaz - písničku od skupiny Mirai - slýcháte v posledních dnech možná nejen z městských či venkovských rozhlasů.

https://www.youtube.com/watch?v=czb4c-diQpE

 

2. společný úkol

Výtvarná výchova

Abraka dabra, právě jsem celou třídu začarovala a nyní jsou z vás malíři nebo návrháři. Omalovánku, kterou si ZDE můžete stáhnout,celou vykreslete  pastelkami. Roušky zvířátek se pokuste krásně ozdobit různými tvary, kytičkami, vzory, proužky  a podobně. Které zvířátko bude mít nejkrásnější roušku?

 

3. individuální úkoly dle ročníků

 

5. ročník 

Žákyně 1

ČTENÍ:  vyjmenovaná slova po m ,  https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-po-m-1-

uroven/482https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Vyjmenovan%C3%A1+slova&topic=03.+Slova+po+M#selid

PSANÍ: slova   věty

POČTY:    https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/puzzle-pohadky-1/pocitame.html   nakupování   

zábavný obrázek

PRVOUKA: pracovní list

 

ŽÁKYNĚ 2 : materiály předány osobně zákonnému zástupci

 

7. ročník : předáno osobně

 

9. ročník  

ČTENÍ:  spoj slovo s obrázkem,,     http://www.naucsecist.cz/y/words/

PSANÍ:  písmena   opis a přepis

POČTYzábavný obrázek  https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-20/matematicke-omalovanky-1/priklady.html

ČLOVĚK A PŘÍRODA: pracovní list , https://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/clovek-a-jeho-svet/1.rocnik/v-sadu/vsadu2.htm

 

10. ročník 

ŽÁK : materiály předány osobně zákonnému zástupci

 

ŽÁKYNĚ:

ČTENÍ: pohádka    narozeniny  https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-doktor-napad/66

PSANÍ:   věty   doplň slabiku

POČTYhttps://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-20/matematicke-omalovanky-1/priklady.html

http://cviceni.testy.sweb.cz/mat/25min3.htm   nakupování

ČLOVĚK A PŘÍRODApracovní list

 

Další vzpomínkové foto na tento týden

kde jen může, láme ledy.
Hleďme toho siláka!
Slunce z mraků vyláká.

Zdroj: http://www.predskolaci.cz/category/basnicky-rikanky/jarni-basnicky
kde jen může, láme ledy.
Hleďme toho siláka!
Slunce z mraků vyláká.

Zdroj: http://www.predskolaci.cz/category/basnicky-rikanky/jarni-basnicky

Kalendář událostí

Přihlášení

Jméno

Heslo