II. ZŠS - M. Špičáková

Vzdělávací materiály II. ZŠS, M. Špičáková (pro prvních 14 dní)

10. ročník

Rozumová výchova

 • sociální hry
 • třídění a řazení předmětů dle různých kritérií (tvar, barva, velikost, apod.)
 • cvičení pozornosti (vyprávění, hry, poslech hudby, televize)
 • skládání dějových obrázků, popis dějových obrázků
 • nácvik dovedností čtení (poslech čtených příběhů, dětské časopisy (Pastelka, Sluníčko, apd.), práce s piktogramy a obrázky)
 • opakování psaní známých hůlkových písmen a číslic

Smyslová výchova

 • třídění předmětů a manipulace s nimi (tvarová a barevná odlišnost, reálné předměty x vyobrazené předměty, rozlišování předmětů dle struktury a druhu materiálů)
 • denní časové úseky (činnosti prováděné ráno, v poledne, večer, během dne)
 • poznávání a rozlišování zvuků okolo (zvuky přírody, zvuky zvířat, zvuky z běžného života – možné nalézt na internetu)
 • nácvik sebeobslužných dovedností a hygienických návyků
 • hmatová cvičení
 • rozlišování chutí potravin a nápojů – hravá forma
 • příroda na jaře

Hudební výchova

 • rytmická cvičení (říkadla, tanečky, hra na tělo)
 • poslechové činnosti

Výtvarná výchova

 • kreslení a malování s jarní a velikonoční tématikou
 • modelování

Tělesná a zdravotní tělesná výchova

 • cviky na správné držení těla
 • cvičení na rozvoj jemné a hrubé motoriky
 • zábavné pohybové hry

Pracovní výchova

 • sebeobslužné činnosti (skládání a ukládání věcí, drobný úklid apod.)
 • hygienické návyky
 • práce s různým materiálem (přírodniny, papír, karton, modelína, dřevo apod.)
 • práce se stavebnicí

Pracovní listy ke stažení ZDE.

Ostatní ročníky obdržely vzdělávací materiály osobně.

 

Informatika 5. ročník   (vyučující S. Profousová)

23. 3. -  27. 3. 2020

 • procvičování dovedností týkajících se základní obsluhy počítače (vypnutí, zapnutí, práce s myší)
 • činnosti spojené s tiskem úkolů na domácí vzdělávání (podpora a dohled rodiče)

30. 3 - 3. 4. 2020

 • práce s vybranými zábavnými výukovými programy 

http://www.supercoloring.com/cs/coloring-pages/velikonocni-zajicek?colore=online (velikonoční zajíček online omalovánka)

Klikni na odkaz a obrázek vymaluj pomocí nabízených nástrojů.

Kalendář událostí

Přihlášení

Jméno

Heslo