IV. ZŠ - P. Boušková

Vzdělávací materiály IV. ZŠ, P. Boušková

Učivo od 11. 6.

Přírodopis 9. roč. - organismy a prostředí

Učivo od 15. 5.

Chemie 9. ročník - Plasty a syntetická vlákna

https://www.youtube.com/watch?v=PHpXKWQdNLA&t=69s

 

Učivo od 20. 4.

Občanská výchova 7. ročník - Systém hodnot

Občanská výchova 8. a 9. ročník - Informace pro volbu povolání

Anglický jazyk 6., 7. a 8. ročník - Přítomný čas otázka

Dějepis 7. ročník - Čeští Bratři, renesance

Výchova ke zdraví 10. ročník - Rizika v parku

Výtvarná výchova 6., 7. a 9. ročník - Velikonoční zajíc - záložka

Chemie 9. ročník - shlédnutí videa: https://www.youtube.com/watch?v=IoZXfAm6rF0&t=2s

Náměty na tělesnou výchovu v karanténě: Skvěle zpracovaná cvičení vhodná i pro děti a mládež s handicapem od Atletiky bez bariér Pardubice. Vhodné pro individuální cvičení, ale třeba také i pro zapojení všech sourozenců :-). Metodicky popsaná cvičení naleznete zde. Chcete-li se inspirovat přímo z videí, navštivte Youtube kanál zde.

 

Úkoly od 14. 4.

Občanská výchova 6. ročník - pokyny k práci, prezentace komunikace

Občanská výchova 7. ročník - lékařská a preventivní péče (opakování)

Občanská výchova 8. ročník - sebeorganizace a seberegulace

Výtvarná výchova 6. a 7. ročník - vajíčka, kuřata

Výchova ke zdraví - jak jsem jedl o Velikonocích

Anglický jazyk 6., 7. a 8. ročník - přítomný čas, zápor

Dějepis 6. ročník - Staré Řecko (opakování)

 

Úkoly od 6. 4.

Anglický jazyk 6., 7. 8. ročník- přítomný čas, kladná věta

Dějepis 6. ročník - Pád řeckých civilizací

Dějepis 7. ročník - Bitva u Lipan

Výchova ke zdraví 6. ročník - Obrana proti stresu

Výtvarná výchova 6. a 7. ročník - jarní květina

 

Náměty na tělesnou výchovu:

Pravidelný pohyb je zdravý. O to více to platí v dnešní době. Najděte si každý den chvilku na alespoň krátké cvičení, procházku, máte-li pro to podmínky, házejte si s míčem, zkoušejte ovládat míček florbalovou či jinou hokejkou, skákejte přes švihadlo, nebo si zaběhejte pro radost. Pro inspiraci přikládám několik videí, které vám pomohou se cvičením:

Protahovací, napínací a posilovací cviky
https://www.youtube.com/watch?v=Vw47X7R9BWE
Dechová a relaxační cvičení
https://www.youtube.com/watch?v=FCt49e0jvSs
Cvičení s hudbou a rytmickým doprovodem
https://www.youtube.com/watch?v=eBfBpJ6kyjs

Úkoly od 30. 3.

Anglický jazyk 6., 7. 8. roč - Minulý čas být - opakování

Anglický jazyk PŠD - Opakování barev

Občanská výchova 6. ročník - Rasismus a xenofobie

Občanská výchova 7. ročník - Vnitřní svět člověka

Občanská výchova 8. ročník - Sebepoznání

Výchova ke zdraví 6. ročník - Stres

Výchova ke zdraví 10. ročník - Zdravý životní styl

Dějepis 6. ročník - Vrchol řeckých civilizací

Dějepis 7. ročník - Opakování pracovní sešit

Přírodopis 9. ročník - horniny zápis, horniny pracovní list, horniny poznávačka.

 

Zadání pro žáka 111:

Psaní - písanka 1, písanka 2, písanka 3, písanka 4

Přírodověda - zadání úkolu

Vlastivěda - zadání úkolu

Anglický jazyk - cvičení barvy

 

Úkoly od 24. 3.

Výtvarná výchova 6. ročník - Nejstarší umělecká díla - pravěk, Starověké památky, Starověké památky - video

Výtvarná výchova 7. ročník - Románský sloh, gotické umění, renesanční umění

Zeměpis 9. ročník - Zadání, mapa ČR politická, mapa ČR zeměpisná, kraje, kraje1, kraje2, Jihomoravský, Jihočeský, Karlovarský, Vysočina, Libercký, Moravskoslezský, Praha, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský

Přírodopis 9. ročník - Nerosty zápis a nerosty pracovní list

Dějepis 6. ročník - Mykéňané a Mínojci

Dějepis 7. ročník - Václav IV.

Dějepis 7. ročník - Začátek husitských válek

Občanská výchova 6. ročník - Asertivní komunikace

Občanská výchova 7. ročník - Systém zdravotního a sociálního pojištění

Občanská výchova 8. ročník - Sebepoznání (vypracuj úkoly z prezentace)

Výchova ke zdraví 6. ročník - Preventivní lékařská péče

Výchova ke zdraví 10. ročník - Výživa a zdraví

Anglický jazyk 6. ročník - Minulý čas slovesa "být"

Anglický jazyk 6., 7. a 8. ročník - Opakování slovesa "být" v přítomném čase.

Anglický jazyk 9. ročník a 1. ročník PŠD - Město

Anglický jazyk 2. rončík PŠD - Opakování ovoce, zelenina, nápoje

 

Zadání pro žáka 555:

Čj - Vyjmenovaná slova po L (ty jsme začali dělat ještě spolu ve škole) 

                   - myslím, že by v sešitě měla mít nedodělaný pracovní list (doplňovačku) -> prosím dodělat

                   - budu ráda, když si udělá doplňovačky v odkaze - alespoň 4 (jedna je tam otevřená a dole na stránce jsou další) -> pro kontrolu, ať je přepíše do sešitu (jde také o pochopení textu, rozvoj slovní zásoby a přepsáním si pravopis upevní a já budu mít kontrolu) ODKAZ: https://www.pravopisne.cz/2014/01/vyjmenovana-slova-po-l-prvni-stupen-31/

                   - v rámci slohu, by měla psát vzkaz à AŤ DO SEŠITU ČJ NAPÍŠE VZKAZ (o tom, že jde s kamarádkou ven – aby tam bylo vše podstatné: oslovení, co vzkazuje, kdy se vrátí, kde asi bude a rozloučení, podpis)

Aj - téma: Příroda a počasí viz. pracovní listy - prosím lepte do sešitu.

M - žáci z naší školy ve 4. třídě mají násobilku 2-5 proto, to teď zopakujte. Příští týden budeme v násobilce pokračovat. Odkazy v sobě mají i dělení, tak prosím trénujte i dělení + pracovní list. 

Doporučuji procvičování na školákově: 

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/puzzle-filmove-pohadky/pocitame.html

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/procvicovani/poklad-kapitana-flinta/pirati0A.htm

 

Pracovní list ke stažení ve formátu Word, ve formátu PDF.

 

Úkoly ostatním žákům předány e-mailem.

Náměty na tělesnou výchovu:

Pravidelný pohyb je zdravý. O to více to platí v dnešní době. Najděte si každý den chvilku na alespoň krátké cvičení, procházku, máte-li pro to podmínky, házejte si s míčem, zkoušejte ovládat míček florbalovou či jinou hokejkou, skákejte přes švihadlo, nebo si zaběhejte pro radost. Pro inspiraci přikládám několik videí, které vám pomohou se cvičením:

Protahovací, napínací a posilovací cviky

Dechová a relaxační cvičení
Cvičení s hudbou a rytmickým doprovodem

Kalendář událostí

Přihlášení

Jméno

Heslo