II. ZŠ - L. Márová

Vzdělávací materiály II. ZŠ, třídní učitelka L. Márová, 

asistentka pedagoga I. Hronová

Konzultace možné na tel. č.: 776 553 674,

nebo přes e-mail: lenka.marova@spzs-skutec.cz

 

Blíží se Velikonoce. Protože nechodíme do školy a nemůžeme společně vyrábět VELIKONOČNÍ DEKORACE, zkus si sám vyrobit KUŘÁTKO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návod nalezneš zde: https://youtu.be/MwPnckHi-4Q

Hotové kuřátko vyfoť a pošli spolu s vypracovanými domácími úkoly:)

 

 

 

4. ročník ZŠ

30. 3. - 3. 4. - vypracování úkolů k jednotlivým předmětům podle následujících pokynů:

 

ČESKÝ JAZYK

 

 • Vypracuj  v pracovním sešitě PROCVIČUJEME TVRDÉ A MĚKKÉ SLABIKY strany 3,4, a 5.
 • Vypracuj v pracovním sešitě PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY strany 3 a 4.
 • Vypracuj v pracovním sešitě ČESKÝ JAZYK 2 (Skřítek) - stranu 38.
 • Vypracuj v pracovním sešitě ČESKÝ JAZYK 4 cvičení vztahující se k jaru - strana 33, cvičení 49, 50, 51.
 • Pravopis můžeš trénovati on-line: https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/souhlasky
 • Každý den si nezapomeň číst :).

 

ANGLICKÝ JAZYK

 

MATEMATIKA

 

 

 • Nauč se násobky čísla 4 tak, abys je uměl zpaměti:).
 • Spočítej 2 sloupky příkladů v pracovním sešitě POČÍTÁME ZPAMĚTI 2 (bublinky).
 • Spočítej 2 sloupky příkladů v pracovním sešitě POČÍTÁME ZPAMĚTI 3 (bruslařka).
 • Vypracuj stranu 28 a 29 v modrém pracovním sešitě s rybičkami.
 • Násobení a dělení číslem 4 trénuj i on-line: https://skolakov.eu/matematika-2-trida/nasobeni-a-deleni-4

 

PŘÍRODOVĚDA

Sluneční soustava

Sluneční soustavu tvoří především:

 • SLUNCE, které je uprostřed a díky němuž máme teplo a světlo,
 • PLANETY, které obíhají Slunce, každá pěkně ve své dráze tak, aby se nesrazily.  
 • MĚSÍCE, kterých je přibližně 150 (především měsíce planet Jupiter, Saturn, Uran a Neptun)
 • další menší tělesa jako planetky, komety, meteority apod.

 

Sluneční soustava vznikla asi před 5 miliardami let.

Slunce je uprostřed, obíhají ho planety a kolem planet obíhají měsíce.

Než planeta Země oběhne kolem Slunce, trvá to 1 ROK.

Planeta Země se ale také stále otáčí kolem své osy, jedno otočení trvá 1 DEN.

1. ​MERKUR

2. VENUŠE

3. ZEMĚ

4. MARS

5. JUPITER

6. SATURN

7. URAN 

​8. NEPTUN

 

 

 

 

 
 

6. ročník ZŠ

30. 3 - 3. 4. - vypracování úkolů k jednotlivým předmětům podle následujících pokynů:

 

ČESKÝ JAZYK, MATEMATIKA

 • Vzdělávací materiály a pokyny k vypracování předány osobně, probíhají konzultace prostřednictvím e-mailu a telefonu.

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, DĚJEPIS,

ANGLICKÝ JAZYK, OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • Pokyny k těmto předmětům nalezneš v záložce:

IV. ZŠ  - P. BOUŠKOVÁ

 

 

ZEMĚPIS

Ahoj, opiš si zápis do sešitu a namaluj si obrázek, koukni se na jednotlivá videa. Pokud bys měl možnost tisku, přikládám výklad ke stažení zde.

výklad učiva:

HYDROSFÉRA = vodní obal Země

Zastoupení:

 • oceány … 97 %
 • ledovce … 2 %
 • jezera, řeky, rybníky … 0,2 %
 • podpovrchová voda … 0,7%
 • voda v atmosféře … 0,1 %

Výskyt ve všech skupenstvích:

 • kapalné (moře, oceány, řeky, rybníky, jezera,…)
 • plynné (páry)
 • pevné (ledovce)

DRUHY VODY

 1. slaná(moře, oceány) → velké množství solí a minerálů
 2. sladká(pevnina - řeky, jezera, …)
 • srážková voda
 • půdní voda
 • podpovrchová voda

OCEÁNSKÁ VODA

 • 97% veškeré vody na Zemi
 • slaná voda
 • pohyby:
 1. na hladině:

            https://www.youtube.com/watch?v=bDvai1CM3PI(vlny na moři video)

 1. pod hladinou:
 • oceánské proudy → teplé a studené (ovlivňují podnebí, teplé → oteplují, chladné → ochlazují)

VODSTVO NA PEVNINÁCH

 • povrchová voda (řeky, jezera, rybníky, ledovce, …)
 • podpovrchová voda

Vodní tok (řeka, potok)

 • začínápramenem (vyvěrá z povrchu země) → potok (tvoří přítoky řek) → řeka → oceány
 • ústí = místo, ve kterém se řeka vlévá do větší řeky nebo oceánu
 • přítok = potok (řeka), který ústí do větších řek → přítoky levé a pravé (ve směru toku řeky od pramene)
 • povodí = území, ze kterého voda stéká do jednoho hlavního toku
 • říční síť → tvoří hlavní tok a všechny jeho přítoky
 • úmoří → z části pevniny se všechny vodní toky vlévají do jednoho moře
 • bezodtokové krajiny → krajiny okolo řek, které se nevlévají do oceánu, protože vyschnou nebo se vsáknou do země (řeky na poušti)

 

 

 

Jezero, přehrada, rybník

 • jezero= přírodní vodní nádrž
  • jezero bezodtokové → vtékají řeky, ale žádná řeka nevytéká
  • jezero průtočné → řeky vtékají i vytékají
  • jezerní krajina → tvořena mnoha jezery 
 • rybník, přehrada= umělá vodní nádrž
  • rybničné krajiny → tvořeny mnoha rybníky

Bažiny= mělká jezera zanesená bahnem a pískem

Různé druhy bažin -  odkazy, ukázky, každá bažina vypadá jinak záleží kde se nachází v jakém světadíle

https://www.etf.cuni.cz/moravec/fotky/pcl203-v.html

https://www.kudyznudy.cz/aktivity/prirodni-rezervace-farske-baziny-v-ceskem-lese

http://paramag.eu/bazina-mancak-baziny-prizraku/

 

Ledovec

 • jen v krajinách, kde je teplota nižší než 0° C:
  • v polárních oblastech (odlamují se ledové kry, které plují po oceánu)
  • ve vysokých horách, velehorách (pohybem ledovce vznikají ledovcová údolí)

Podpovrchová voda

 • podzemní voda → vyplňuje dutiny a trhliny v horninách → na povrch se dostává prameny či studnami

 

pracovní list:

Pracovní list opiš nebo vytiskni zde.

 

HYDROSFÉRA

Odpověz na otázky.

Co je to hydrosféra?  

 

Slanou vodu najdete? 

 

Sladkou vodu najdete? 

 

Podle nápovědy srovnej za sebou od největšího zastoupení vody po nejmenší zastoupení.

Nápověda: jezera, řeky, rybníky; ledovce; oceány; voda v atmosféře; podpovrchová voda

 

_______________________________________________________________

 

Zvýrazni správné odpovědi.

Čím je způsoben příliv a odliv.

 • Sluncem a Měsícem
 • větrem
 • oceánskými proudy

Co způsobuje příliv.

 • hladina vody klesá
 • hladina vody nic nedělá
 • vytváří vlny
 • hladina vody stoupá

Co způsobuje odliv.

 • hladina vody stoupá
 • hladina vody nic nedělá
 • vytváří vlny
 • hladina vody klesá

Co na moři či oceánu vytváří vítr.

 • proudy
 • odliv
 • vlny
 • příliv

Na co mají vliv proudy v moři.

 • na příliv
 • ovlivňují podnebí
 • na odliv

Přiřaď správné věty k pojmům. (Postup: klikni na horní liště na vložení – vyber tvary – šipku - vlož a nasměruj ke správné odpovědi a vše opakuj)

pramenem

 

ústí

 

přítok

 

povodí

 

říční síť

 

úmoří

 

bezodtokové krajiny

 

 • území, ze kterého voda stéká do jednoho hlavního toku
 • tvoří hlavní tok a všechny jeho přítoky
 • potok (řeka), který ústí do větších řek
 • krajiny okolo řek, které se nevlévají do oceánu, protože vyschnou nebo se vsáknou do země (řeky na poušti)
 • místo, ve kterém se řeka vlévá do moře či  oceánu
 • vyvěrá z povrchu země
 • z části pevniny se všechny vodní toky vlévají do jednoho moře

Zvýrazni správné odpovědi:

Co je jezero?

 • přírodní vodní nádrž
 • umělá vodní nádrž
 • řeka
 • pramen

Co je rybník?

 • přírodní vodní nádrž
 • umělá vodní nádrž
 • řeka
 • pramen

Co je bezodtokové jezero?

 • kdy vtékají řeky, ale žádná řeka nevytéká
 • kdy řeky nevtékají i nevytékají
 • kdy řeky vtékají i vytékají

Co je průtočné jezero?

 • kdy vtékají řeky, ale žádná řeka nevytéká
 • kdy řeky nevtékají i nevytékají
 • kdy řeky vtékají i vytékají

Vyhledej na mapě největší jezera a řeky v jednotlivých světadílech.

AFRIKA

Řeky ___________________________________________________________________

Jezera __________________________________________________________________

 

AMERIKA SEVERNÍ

Řeky ___________________________________________________________________

Jezera __________________________________________________________________

 

AMERIKA JIŽNÍ

Řeky ___________________________________________________________________

Jezera __________________________________________________________________

EVROPA

 

Řeky ___________________________________________________________________

Jezera __________________________________________________________________

 

ASIE

Řeky ___________________________________________________________________

Jezera __________________________________________________________________

 

AUSTRÁLIE

Řeky ___________________________________________________________________

Jezera __________________________________________________________________

 

Do přiložené mapy zakroužkuj prameny alespoň 5 řek. Červenou barvou obtáhni alespoň 5 řek, které se vlévají do moře. (vlož si do malování obrázek, vezmi si tužku a vše nakresli a potom ho ulož a vlož do tohoto dokumentu).

Fotografii vypracovaného pracovního listu pošli do 10. 4. na adresu: jan.bejblik@spzs-skutec.cz

 

 

PŘÍRODOPIS

Nejprve si prohlédni video:

https://www.youtube.com/watch?v=0CdF3bJ75m4

 

Dvoukřídlí

 • mají jeden pár křídel, druhý pár je přeměněn v kyvadélka
 • ústní ústrojí je lízavě sací nebo bodavě sací
 • představitelé – např.:


 

Motýli

 • mají dva páry křídel pokryté šupinami
 • ústrojí sací – sosák (živí se rostlinnými šťávami)
 • larvy nazýváme housenky, jsou býložravé

 

Zástupci denních motýlů


Tento úkol odešli do 10. 4. na adresu: jan.bejblik@spzs-skutec.cz

 

 
 

6. ročník ZŠS

23. - 27. 3. - vzdělávací materiály a pokyny k vypracování předány osobně, probíhají konzultace prostřednictvím e-mailu a telefonu.

 
 

8. ročník ZŠ

30. 3. - 30. 4. - vypracování úkolů k jednotlivým předmětům podle následujících pokynů:

 

ČESKÝ JAZYK

Věty s několikanásobným podmětem 

Připomeň si: na podmět se ptáme: 1. pádovou otázkou kdo, co? – Toto učivo máš nalepené nebo zapsané ve svém školním sešitě:

Ve větě může mít jeden přísudek několik podmětů.

Chlapci a děvčata si hrají na hřišti.

Na louce se pasou krávy, ovce i kozy.

K nádraží nás zavezou autobusy nebo trolejbusy.

Těmto větám říkáme věty s několikanásobným podmětem. Jednotlivé podměty ve větě jsou odděleny čárku nebo spojkami a, i, nebo.

Cvičení vypracuj do školního sešitu nebo na papír:

Opiš a označ několikanásobné podměty:

Např.: Na lavici leží tužky, pera a sešity.

A teď je řada na tobě 😊:

1. Na záhoně kvetou narcisky, sněženky, krokusy.

2. Kabáty a saka visí v šatně.

3. Rybníky a jezera lákají ke koupání.

4. Za domkem rostou jabloně, hrušně, třešně i švestky.

 

Procvičuj:

 https://www.umimecesky.cz/rozbory-podmet-prisudek-1-uroven/2438

 

MATEMATIKA

Sčítání desetinných čísel

 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

 

Obsah obdélníku

Už umíš vypočítat obsah čtverce. Tento týden se naučíš počítat obsah obdélníka.

Obsah obdélníka vypočítáme tak, že vynásobíme velikosti sousedních stran.

 

 

 

Obsah obdélníku se vypočítá:

S = a . b

Příklad:

Obdélník o stranách   a = 5 cm, b = 6 cm

Postup:

S = a . b

S = 5 . 6

S = 30 cm2

 

Obsah obdélníku je 30 cm2.

 

Příklad pro tebe 😊:

Vypočítej obsah obdélníka o stranách a = 9 cm, b = 5 cm.

Postup výpočtu zapiš do sešitu nebo na papír 😊.

 

Odkaz na video výpočtu obsahu obdélníku a čtverce:

https://www.youtube.com/watch?v=-r1W9TzjIFs


DĚJEPIS

Národní divadlo

 

Prohlédni si obrázek a podle něj vypracuj do sešitu nebo na papír úkoly: 

1. Kde najdeme Národní divadlo?

2. Kdy bylo poprvé otevřeno?

3. Jak se jmenovala opera při prvním otevření ND.

4. Co je napsáno nad oponami?

Prohlédni si video:

https://www.youtube.com/watch?v=k_z4YtLXAWo

 

Úkoly z matematiky, českého jazyka a dějepisu odešli do 4. 4. na adresu: ilona.hronova@spzs-skutec.cz

 

ANGLICKÝ JAZYK, OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • Pokyny k těmto předmětům nalezneš v záložce:

IV. ZŠ  - P. BOUŠKOVÁ

 

PŘÍRODOPIS

OBĚHOVÁ SOUSTAVA

 

 

Pracovní list - oběhová soustava

 

Tento úkol odešli do 10. 4. na adresu: jan.bejblik@spzs-skutec.cz

 

NĚMECKÝ JAZYK

Úkoly z německého jazyka odešli do 10. 4. na adresu: marie.lexova@spzs-skutec.cz

 

Kalendář událostí

Přihlášení

Jméno

Heslo