Přijímací řízení

Speciální základní škola a praktická škola Skuteč, zastoupená ředitelkou školy, rozhodla jako příslušný správní orgán podle § 165 odst. 2 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a podle § 67 odst. 1, § 68 a § 69 zákona 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, na základě § 59, § 60, § 60a a § 60b školského zákona a vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění, že:

 

přijímá ke studiu do 1. ročníku praktické školy dvouleté, denní formy vzdělávání, od 1. 9. 2018 tyto uchazeče:

 

Registrační číslo uchazeče

Výsledek přijímacího řízení

01/2018

Žák se přijímá ke střednímu vzdělávání od školního roku 2018/19.

02/2018

Žák se přijímá ke střednímu vzdělávání od školního roku 2018/19.

 

Výsledek přijímacího řízení v pdf zde.

 

---------------

 

Podle Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání § 60 a vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, rozh​odla ředitelka školy, že se přijímací zkouška pro obor Praktická škola dvouletá pro uchazeče na školní rok 2018-2019 konat nebude.

Přijímací řízení do Praktické školy dvouleté pro školní rok 2018-2019 bude jednokolové a proběhne 25. 4. 2018 v ředitelně v hlavní školní budově.

 

Celý text vyhlášení přijímacího řízení včetně kritérií přijetí žákůa přijímacího řízení naleznete zde.

 

-------------------------------

 

Speciální základní škola Skuteč, zastoupená ředitelkou školy, rozhodla jako příslušný správní orgán podle § 165 odst. 2 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a podle § 67 odst. 1, § 68 a § 69 zákona 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, na základě § 59, § 60, § 60a a § 60b školského zákona a vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění, že:

 

 

přijímá ke studiu do 1. ročníku praktické školy dvouleté, denní formy vzdělávání, od 1. 9. 2017 tyto uchazeče:

 

Registrační číslo uchazeče

Výsledek přijímacího řízení

01/2017

Žák se přijímá ke střednímu vzdělávání od školního roku 2017/18.

02/2017

Žák se přijímá ke střednímu vzdělávání od školního roku 2017/18.

03/2017

Žák se přijímá ke střednímu vzdělávání od školního roku 2017/18.
04/2017
Žák se přijímá ke střednímu vzdělávání od školního roku 2017/18.
05/2017
Žák se přijímá ke střednímu vzdělávání od školního roku 2017/18.

 

Výsledek přijímacího řízení v pdf zde.

 

 

Kalendář událostí

Přihlášení

Jméno

Heslo