Nabídka práce

Speciální základní škola Skuteč hledá pracovníky na tyto pozice:

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení


Speciální základní škola Skuteč, zastoupená ředitelkou Mgr. Bc. Evou Rybenskou,

dne 15. 3. 2017 vyhlašuje

v souladu s ustanovením Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, v platném znění
výběrové řízení na obsazení pracovního místa – psycholog SPC/psycholožka SPC.

Předpokládaný nástup: po vyhodnocení výběrového řízení od 1. září 2018.

Požadované vzdělání: vysokoškolské magisterské vzdělání v oboru psychologie.

Náležitosti přihlášky:

K přihlášce je nutno připojit:

- Strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech.

- Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, popř. ověřená kopie výpisu

- Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

- Další doklady prokazující kvalifikaci uchazeče

- Poskytnutí souhlasu se zpracováním svých osobních údajů uvedených v předložené přihlášce a jejích přílohách v souladu s ust. § 5 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Přihlášky zasílejte písemně nebo elektronicky na adresu školy: Speciální základní škola Skuteč, Rubešova 531, 539 73  Skuteč, eva.rybenska@spzs-skutec.cz

Termín pro podání přihlášky: do obsazení pracovního místa.

Ve Skutči, 15. 3. 2017 Mgr. Bc. Eva Rybenská, ředitelka

Rozcestník

Kalendář událostí

Přihlášení

Jméno

Heslo