Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku 2017/2018

Ředitelka Speciální základní školy Skuteč vyhlašuje

zápis dětí do 1. ročníku základní školy, základní školy speciální a do přípravného stupně základní školy speciální pro školní rok 2017 – 2018

Zápis se koná v hlavní budově školy ve středu, 5. dubna 2017,

od 13:00 – 17:00 hodin.

Kritéria přijetí dítěte do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2017/2018

K zápisu se dostaví dítě v doprovodu zákonného zástupce, které splňuje podmínky plnění povinné školní docházky podle § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) v platném znění. Zákonný zástupce se při zápisu prokáže občanským průkazem a předloží rodný list dítěte. Ve školním roce 2017/2018 plánuje Speciální základní škola Skuteč otevřít jednu první třídu. Dítě bude přijato k plnění povinné školní docházky do Speciální základní školy Skuteč na základě přihlášky podané u zápisu a posouzení podle následujících kritérií.

Kritéria:

  1. Dítě má doporučení školského poradenského zařízení k zařazení do školy zřízené podle § 16 odst. 9 zákona 561/2004 Sb. v platném znění.
  1. Dítě splňuje základní podmínky školní zralosti a připravenosti (v oblasti rozumové, citově-sociální, pracovní a tělesné).

 

Ve Skutči, 4. 1. 2017

Mgr. Eva Rybenská, ředitelka

 

Zápis do 1. ročníku 2016/2017

Proběl 28. ledna 2016 od 13:00 do 17:00. K základnímu vzdělávání nebyl přijat žádný žák.

Seznam dětí přijatých do 1. ročníku 2015/2016

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem přijímacího řízení:

 

Registrační číslo

Výsledek přijímacího řízení

01/2015

Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání v SZŠ Skuteč  od školního roku 2015/16.

02/2015

Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání v SZŠ Skuteč  od školního roku 2015/16.

03/2015

Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání v SZŠ Skuteč  od školního roku 2015/16.

04/2015

Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání v SZŠ Skuteč  od školního roku 2015/16.

05/2015

Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání v SZŠ Skuteč  od školního roku 2015/16.

 

Rozcestník

Kalendář událostí

Přihlášení

Jméno

Heslo