Zaměstnanci

Zaměstnanci školy

Vedení školy:

 • Ředitel: Mgr. Bc. Petr Vtípil
 • Zástupce řed.: Mgr. Jan Bejblík, výchovný poradce

Pedagogové ZŠ:

 • Bc. Libuše Špičáková - třídní učitelka I. třída ZŠ (1. - 3. ročník), uvádějící učitel, interní mentor
 • Věra Korbelová - asistentka pedagoga v I. ZŠ
 • Martina Pavlisová - asistentka pedagoga v I. ZŠ
 • Mgr. Marie Lexová - třídní učitelka II. třída ZŠ (4. - 6. ročník)
 • Bc. Lenka Márová - asistentka pedagoga ve II. třídě ZŠ, metodička prevence
 • Bc. Pavla Boušková - třídní učitelka III. třída ZŠ (7. - 9. ročník)
 • Zdeňka Nováková - asistentka pedagoga ve III. třídě ZŠ, logopedická asistentka

Pedagogové ZŠ speciální a praktické školy dvouleté:

 • Mgr. Martina Špičáková - třídní učitelka I. třída ZŠ speciální
 • Romana Bartošová - asistentka pedagoga v I. ZŠS
 • Hana Floriánová - asistentka pedagoga v I. ZŠS
 • Bc. Sylvie Profousová - třídní učitelka II. ZŠ speciální
 • Miroslava Soukalová - asistentka pedagoga II. ZŠ speciální
 • Irena Brychtová - asistentka pedagoga II. ZŠ speciální
 • Mgr. Aleš Marboe - třídní učitel I. PŠ dvouleté
 • Marie Havlová - asistentka pedagoga v I. PŠ dvouleté
 • Ilona Hronová - asistentka pedagoga v I. PŠ dvouleté

Školní družina:

 • Helena Broklová, vychovatelka, logopedická asistentka

Speciálně pedagogické centrum:

 • Mgr. Jaroslava Melezínková, speciální pedagog
 • Mgr. Bc. Eva Vařejčková, speciální pedagog
 • Mgr. Kateřina Štursová, psycholog
 • Mgr. Dana Marková, speciální pedagog
 • Mgr. Monika Kunhartová, PhD.speciální pedagog
 • Bc.  Tereza Mrkvičková speciální pedagog

Mateřská dovolená:

 • Michaela Jelínková - asistentka pedagoga
 • Mgr. Hana Hubená - učitelka
 • Mgr. Monika Vodičková - učitelka
 • Mgr. Pavlína Krajíčková - psycholožka
 • Mgr. Ludmila Flídrová, logoped - surdoped

 

Nepedagogičtí pracovníci:

 • Vladimír Bartošek, školník
 • Marcela Bartošková, uklízečka
 • Věra Vrchlavská, ekonomka
 • Miroslava Soukalová, hospodářka a administrativní pracovnice

Externí spolupracovníci:

 • Jiří Ligr, konektivita, správa sítě

Kalendář událostí

Přihlášení

Jméno

Heslo