Aktuální informace k výuce po vydání krizových opatření od 12. 10. 2020

1) Střídavá výuka žáků druhého stupně se nevztahuje na školy a třídy podle § 16 odst. 9 školského zákona. V naší škole bude tedy i nadále probíhat běžná výuka.
 
2) Zákaz osobní přítomnosti ve středních školách se nevztahuje na žáky praktické školy dvouleté. I zde tedy nadále bude probíhat běžná výuka.
 
2) Ministerstvo, školství, mládeže a tělovýchovy stanovuje podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), odlišnosti v organizaci školního roku
t a k t o : Dny 26. října a 27. října 2020 se pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol stanoví jako volné dny.
Mgr. Bc. Petr Vtípil | 9.10.2020

Kalendář událostí

Přihlášení

Jméno

Heslo