Informace k mimořádnému nařízení KHS

V souvislosti s mimořádným nařízením Krajské hygienické stanice Pardubice oznamujeme rodičům, že výuka oboru středního vzdělávání praktické školy dvouleté bude od pondělí 5. číjna probíhat ve standardním režimu, neboť se na ni vztahuje výjimka.

Omezení vzdělávání v naší škole bude dle nařízení dotčeno pouze následujícím způsobem:

- při vzdělávání budou vypuštěny aktivity spojené se zpěvem

- součástí vzdělávání nebudou sportovní činnosti s výjimkou žáků 1. stupně

Na místo těchto aktivit budou zařazeny vzdělávací oblasti, které nejsou v rozporu s hygienickými nařízeními.

Mgr. Bc. Petr Vtípil | 1.10.2020

Kalendář událostí

Přihlášení

Jméno

Heslo