Aktuální vývoj rozvolňování opatření

Na základě vydaných manuálů MŠMT oznamujeme žákům a rodičům:

Žákům 1. stupně tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, poruchami autisticdkého spektra či závažnými poruchami chování a žákům základní školy speciální (všem ročníkům) bude umožňěna osobní přítomnost ve skupinách od 1. června 2020Žákům 2. stupně budou poskytnuty od 8. června konzultace. Účast na vzdělávání je dobrovolná a nadále bude souběžně realizováno vzdělávání na dálku.

Žáci praktické školy dvouleté, kteří se připravují na závěrečné zkoušky budou od 11. května 2020 připravováni formou konzultací na základě individuální domluvy a za dodržení předepsaných hygienických opatření. Od 8. června bude možnost konzultací rozšířena i pro ostatní zájemce z řad žáků PŠD

Informace k provozu od 1. 6. 2020 - zde.

Hygienická pravidla - zde.

Způsob klasifikace žáků:

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

  • podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020),
  • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,
  • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu),
  • podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Prezenční vzdělávání žáků při Hamzově odborné léčebně bude obnoveno od 11. května 2020.

Přítomnost klientů na pracovišti speciálně pedagogického centra bude možná od 11. května 2020 na základě předchozího objednání (více zde) za uvedených  hygienických podmínek (zde).

Mgr. Bc. Petr Vtípil | 4.5.2020

Kalendář událostí

Přihlášení

Jméno

Heslo