Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví - zrušení výuky, omezení činnosti SPC

Oznamujeme rodičům, že na základě rozhodnutí bezpečnostní rady státu a na základě mimořádného opatření ministra zdravotnictví, nebude s platností od středy 11. 3. 2020 probíhat výuka. Žáci zůstanou až do odvolání doma.

Vzdělávání žáků Speciální školy ve Skutči probíhá následujícím způsobem: Na základě dohody s rodiči jsou pro žáky vypracovány pracovní plány (učivo, cvičení, pracovní listy), které budou vhodnou formou distribuovány (zpravidla e-mail nebo stažení z webu školy).

Úkoly budou na základě domluvy průběžně předávány učitelům ke kontrole (např. zasláním fotokopie pořízené mobilem, vypracované v e-mailu atp.). Konzultace jsou průběžně možné telefonicky i e-mailem.

Materiály ke studiu jsou k dispoici na záložce v menu DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ.

Na pracovišti při Hamzově léčebně je v provozu MŠ. Dětem ZŠ připravují paní učitelky pracovní listy, cvičení a úkoly a předávají je prostřednictvím zdravotnického personálu. Pro děti zaměstnanců Hamzovy léčebny je v provozu dětská skupinka zajišťovaná pedagogy školy.

Na základě rozhodnutí hejtmana Pardubického kraje nebude s platností od středy 11. 3. 2020 probíhat činnost Speciálně pedagogického centra Skuteč prezenčním způsobem. Činnost centra ve standardním rozsahu bude obnovena 25. května. Věnujte, prosím, pozornost pokynům a dodržování hygienických předpisů. Podrobnější informace zde

Rodičům, kteří požádají o potvrzení Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy, bude tento formulář vydán po předchozím telefonickém ohlášení v ředitelně školy. Umožněno je také zaslání potvrzení rodiči v elektronické podobě opatřené digitálním podpisem.

O průběhu a platnosti těchto opatření budeme informovat na webových stránkách školy.

Mgr. Bc. Petr Vtípil, ředitel

Mgr. Bc. Petr Vtípil | 10.3.2020

Kalendář událostí

Přihlášení

Jméno

Heslo