Centrum denních služeb Motýl Hlinsko

Dne 17. prosince jsme s žáky Praktické školy dvouleté navštívili Centrum denních služeb Motýl v Hlinsku. Žáci se seznámili s náplní a posláním tohoto zařízení. Za doprovodu vedoucího centra Bc. Marka Plachty si prohlédli jednotlivé prostory centra. Žáci si mohli vyzkoušet některé činnosti, které zde uživatelé služeb vykonávají. Během exkurze nám byl nabídnut čaj a káva, čehož všichni rádi využili. Po prohlídce jsme se přesunuli do Domova seniorů Drachtinka, kde pro nás byl přichystaný oběd.  Po obědě jsme se zapojili do Vánoční besídky uživatelů služeb denního centra Motýl. Během besídky bavila svým pěveckým vystoupením paní Mašková,  zazněly známé muzikálové a populární skladby. Na závěr pak proběhlo pásmo Vánočních koled, při kterém se mohli všichni přidat.

 

Mgr. Aleš Marboe | 18.12.2019

Kalendář událostí

Přihlášení

Jméno

Heslo