První absolvent středního vzdělávání ve Speciální škole

Před dvěma lety byl ve skutečské speciální škole zřízen nový vzdělávací obor. K základnímu vzdělání přibyl obor poskytující také střední vzdělání – praktická škola dvouletá, který se zaměřuje na přípravu žáků pro samostatný praktický život a případné další rozšíření profesní orientace. Absolventi tohoto oboru zakončeného závěrečnou zkouškou se mohou v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit při pomocných pracích v oblasti služeb a výroby, zaměřených na přípravu pokrmů, ruční práce, rodinnou výchovu a pěstitelské práce, nebo na chráněných pracovištích.

Na konci uplynulého školního roku zažila naše škola významné a slavnostní okamžiky. Poprvé zasedla zkušební komise k závěrečným zkouškám, aby prověřila úspěšnost prvního absolventa praktické školy dvouleté. Ten se na závěrečné zkoušky připravil velmi zodpovědně, takže zvládl praktickou i teoretickou zkoušku a absolvoval dokonce s vyznamenáním. Děkujeme mu za skvělé studijní výsledky a přejeme do života hodně zdaru, úspěchů a dobrých lidí kolem sebe.

Vzdělávání v oboru praktické školy dvouleté je vhodné jak pro osoby se středně těžkým mentálním postižením, ale také lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším závažným zdravotním postižením. K dennímu studiu se přitom mohou přihlásit nejen zájemci, kteří právě končí základní vzdělání, ale i ti, kteří vzdělávání ukončili již v předchozích letech. Nemusí se přitom jednat o absolventy naší školy.

Mgr. Bc. Petr Vtípil | 19.7.2019

Kalendář událostí

Přihlášení

Jméno

Heslo