Sloučení základní a speciální školy je ku prospěchu všech zainteresovaných stran

Pardubický kraj – Rada Pardubického kraje odhlasovala sloučení Základní školy a mateřské školy při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé Luže se Speciální základní školou a praktickou školou Skuteč. Důvodem jsou ekonomické úspory. Pro žáky se nic nemění.

 

„K 1. lednu 2020 dojde ke sloučení dvou příspěvkových organizací kraje. Díky tomuto kroku dojde ke spojení ekonomických agend, lepší zastupitelnosti učitelů či využitelnosti učebních pomůcek. Nedojde k žádným změnám týkajících se lokalizace pracovišť, organizace výuky či počtu tříd,“ sdělil Bohumil Bernášek, radní pro školství.

 

Škola při léčebně převede veškerý majetek na nástupnickou organizaci školy ve Skutči k 1. lednu 2020. K 31. 12. 2019 odchází na zasloužený odpočinek ředitelka školy v Hamzově léčebně paní Lenka Jeníčková, ředitelem sloučené školy bude dosavadní skutečský ředitel pan Petr Vtípil. 

 

Následující aktuality

Mgr. Bc. Petr Vtípil | 2.4.2019

Kalendář událostí

Přihlášení

Jméno

Heslo