Týden komunikace osob se sluchovým postižením

"Čím více sdílíme s druhými, tím více máme.“ Speciálně pedagogické centrum při Speciální základní a praktické škole Skuteč se pravidelně podílí na informačních a osvětových akcích týkajících se vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Tentokrát jsme 5.3.2019 hostili pedagogické pracovníky z celého Pardubického kraje a sdíleli zkušenosti z výuky dětí a žáků se sluchovým postižením. Cílem setkání bylo předat si zkušenosti dobré i ty špatné, dozvědět se, jak pracují s těmito dětmi v jiných školách. 

Velkou pozornost jsme věnovali zásadám komunikace s dětmi se sluchovým postižením, které je nutné respektovat. Vždyť už jen tolik běžné chození po třídě během výkladu či psaní na tabuli během výkladu může znemožnit porozumění sdělovaným informacím. Děti se sluchovým postižením se nemohou učit bezděčně, tedy tak „že někde něco zaslechnou“, na rodiče a pedagogy jsou pak kladeny mnohem vyšší nároky při rozvoji řeči a vysvětlování různých jevů, situací. Dotkli jsme se i moderních bezdrátových komunikačních systémů, které ve výuce pomáhají zlepšit poslechové podmínky. Pohled samotných osob se sluchovým postižením nám přiblížily pracovnice Centra pro dětský sluch Tamtam o.p.s., které s SPC dlouhodobě spolupracují. Setkání se konalo v rámci 7. ročníku festivalu Týden komunikace osob se sluchovým postižením.

SPC dále pořádá dle potřeb našich klientů informační setkání pro rodiče a pedagogy zaměřené na školní zralost a problematiku odkladu školní docházky se speciálními vzdělávacími potřebami, na problematiku narušené komunikační schopnosti a jejího vlivu na vzdělávání, na problematiku vzdělávání dětí s mentálním postižením, sluchovým postižením nebo s poruchami autistického spektra. 

Mgr. Monika Kunhartová, PhD.

Mgr. Bc. Jaroslava Melezínková | 9.3.2019

Kalendář událostí

Přihlášení

Jméno

Heslo