Exkurze do chráněné dílny CEDR

Dne 19. prosince jsme navštívili s žáky Praktické školy dvouleté a Speciální školy chráněné dílny CEDR v Pardubicích. Zde jsme se seznámili s prací a možnostmi uplatnění v chráněné dílně. Zdejší dílna je zaměřena na textilní tvorbu, zde jsme viděli,  jak se vyrábějí hračky a tašky. Další pracoviště se pak věnuje kompletaci a balení různých výrobků.  Viděli jsme, jak se balí čaje do krabiček. Dále nás pracovníci seznámili s náplní terapeutických dílen a s poskytovanými sociálními službami. Na závěr exkurze žáci obdrželi drobný dárek z šicí dílny.

Dále jsme  navštívili adventní trhy na Pernštýnském náměstí. Zde si žáci nakoupili drobné dárky.

CEDR je obecně prospěšná společnost, která poskytuje již od r. 1994 sociální služby lidem s duševním onemocněním v Pardubicích. Jako obecně prospěšná společnost CEDR Pardubice poskytujeme sociální služby (psychiatrickou rehabilitaci) pro duševně nemocné a provozujeme chráněné dílny pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Našim spoluobčanům se však snažíme zkvalitnit jejich život, pomáhat jim v integraci do společnosti a překonat problémy spojené s nemocí a zdravotním postižením již od r. 1994. Provozujeme několik chráněných pracovišť a sociálně terapeutické dílny, které jsou zaměřené na různé pracovní programy a probíhá zde pracovní rehabilitace a podpora zaměstnávání, která může lidem s duševním onemocněním umožnit návrat na trh práce a uspět v něm.“ / https://www.cedrops.cz/Kdo-jsme-a5_30.htm/

 

Související fotogalerie

Mgr. Aleš Marboe | 20.12.2018

Kalendář událostí

Přihlášení

Jméno

Heslo