Ocenění ve výtvarných soutěžích

V letošním školním roce se naše škola zúčastnila, tak jako v minulých letech, několika  výtvarných soutěží. K naší velké radosti byli oceněni i někteří žáci ve dvou z nich.

Dne 5. června 2018 proběhlo slavnostní vyhlášení Krajské výtvarné soutěže určené pro žáky speciálních škol v Pardubickém kraji, kterou pořádala Speciální MŠ, ZŠ a PŠ Pardubice.

Žákyně 2. ročníku zde získala cenu poroty za výkres Šípková Růženka, neboť téma soutěže bylo „Z POHÁDKY DO POHÁDKY“. Radovat se mohla nejen z diplomu, ale také z věcného dárku.

V pátek 8. června 2018 se žáci druhého stupně zúčastnili vyhlášení výsledků výtvarné soutěže na téma „INSPIRACE KOSTELNÍM KAMENEM“, jež byla uspořádána v rámci akce Noc kostelů 2018  farností Skuteč.  Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Skutči za přítomnosti ostatních skutečských škol. V kategorii speciální škola získali:

1. místo (žákyně 7. ročníku), 2. místo (žákyně 7. ročníku), 3. místo (žákyně 6. ročníku) naší školy. Jako odměnu obdržely poukázky na občerstvení  do Cukrárny u Pražanů, zdobený perníček a diplom. K příjemné atmosféře přispěli - děkan farnosti a koordinátorka celé akce.

Všem našim oceněným žákům blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

                                                                                                                                                                              Bc. Libuše Špičáková

Související fotogalerie

Sylvie Profousová | 13.6.2018

Kalendář událostí

Přihlášení

Jméno

Heslo