Program pro rodiny dětí se sluchovým postižením v SPC

Dne 13.11. se ve Speciálně-pedagogickém centru při Speciální a praktické škole ve Skutči uskutečnil výjimečný program pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením. 
SPC navštívily pracovnice pardubických Sociálně-aktivizačních služeb Centra pro dětský sluch Tamtam, které si pro rodiny připravily program, jehož cílem bylo zážitkovou formou rozšířit informace o možnostech podpory rodin s dětmi se sluchovým postižením, ukázat rodinám, jak společně rozvíjet smyslové vnímání, komunikaci a spolupráci s dítětem. Setkání se účastnilo 5 rodin s dětmi s různými stupni ztráty sluchu (od nedoslýchavosti až po úplnou hluchotu). 
Nesporným přínosem takových setkání je pro rodiče mimo výše uvedené také možnost sdílet zkušenosti, starosti, obavy, ale i radosti. Pro děti zase možnost setkat se s jinými dětmi, které mají obdobné obtíže, které mají také "něco za uchem", které také "ukazují rukama" nebo "špatně mluví". 
Program byl pouze ukázkový, v případě zájmu o sociálně-aktivizační služby se rodiče dětí se sluchovým postižením mohou obrátit na pardubické pracovnice.
 

Sociálně-aktivizační služby Centra pro dětský sluch Tamtam sídlí v Pardubicích a poskytují služby rodinám s dětmi se sluchovým postižením. Klientské rodiny mají možnost navštěvovat pravidelná socio-terapeutická setkání zaměřená na celkový rozvoj dítěte, na rozvoj komunikace a spolupráce rodič - dítě. Dále mají rodiče možnost účastnit se besed s dospělými neslyšícími, s odborníky z řad foniatrů, psychologů, logopedů. Poskytovány jsou individuální konzultace se sociální pracovnicí nebo speciální pedagožkou i skupinová setkání pod vedením psychoterapeuta.

www.detskysluch.cz

Mgr. Bc. Jaroslava Melezínková | 16.11.2017

Kalendář událostí

Přihlášení

Jméno

Heslo