Střední vzdělávání ve speciální škole

Naše škola otevřela od 1. září 2017 nový vzdělávací obor „praktická škola dvouletá“, do kterého nastoupilo pět žáků s těžšími formami zdravotního postižení.  Protože se jedná o školu v režimu středního vzdělávání, žáci si mohou:

  • doplnit si a rozšířit všeobecné vzdělání,
  • získat základní pracovní dovednosti, návyky a pracovní postupy potřebné v každodenním pracovním životě,
  • získat základy odborného vzdělání a manuálních dovedností v oboru dle zaměření přípravy a vedoucích k profesnímu uplatnění,
  • připravit se pro jednoduché pracovní činnosti v oblasti služeb a výroby (např. v sociálních a komunálních službách, ve zdravotnictví, ve výrobních podnicích, v zemědělství), případně k pokračování v dalším vzdělávání.

Do výuky budou často zařazovány prvky praktického vyučování. Jednou z prvních byla exkurze do cukrárny „U Pražanů“ ve Skutči. Žáci se mohli, díky ochotě a vstřícnému přístupu majitelů a zaměstnanců, seznámit s provozem a zařízením cukrárny, v jednoduché formě si vyzkoušet „cukrářské umění“ a v neposlední řadě i sladké dobroty ochutnat.  Děkujeme všem z cukrárny za příjemný a užitečný praktický výcvik.

Mgr. Bc. Eva Rybenská | 25.9.2017

Kalendář událostí

Přihlášení

Jméno

Heslo