Vyhlášení přijímacího řízení do Praktické školy dvouleté ve Skutči

Podle Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání § 60 a vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, rozh​odla ředitelka školy, že se přijímací zkouška pro obor Praktická škola dvouletá pro uchazeče na školní rok 2017-2018 konat nebude.

Přijímací řízení do Praktické školy dvouleté pro školní rok 2017-2018 bude jednokolové a proběhne 28. 8. 2017 v ředitelně v hlavní školní budově.

Celý text vyhlášení přijímacího řízení včetně kritérií přijetí žákůa přijímacího řízení naleznete zde.

 

Mgr. Bc. Petr Vtípil | 24.5.2017

Kalendář událostí

Přihlášení

Jméno

Heslo