Nový vzdělávací obor v Základní speciální škole Skuteč

Speciální základní škola Skuteč zahajuje nově od 1. září 2017 střední vzdělávání v Praktické škole dvouleté. Vzdělávací obor Praktická škola dvouletá je určen žákům se středně těžkým mentálním postižením, případně lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, kteří ukončili:
•      povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením,
•      povinnou školní docházku v základní škole speciální,
•      povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání,
•      základní vzdělání v základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy. Vzdělávací obor umožňuje žákům doplnit si a rozšířit všeobecné vzdělání a získat základní pracovní dovednosti, návyky a pracovní postupy potřebné v každodenním pracovním životě. Poskytuje základy odborného vzdělání a manuálních dovedností v oboru dle zaměření přípravy a vedoucích k profesnímu uplatnění. Absolventi jsou připravováni pro jednoduché pracovní činnosti v oblasti služeb a výroby (např. v sociálních a komunálních službách, ve zdravotnictví, ve výrobních podnicích, v zemědělství), případně k pokračování v dalším vzdělávání. Do Praktické školy dvouleté, která je již v režimu středního školství, budou přijati žáci na základě přijímacího řízení.

Kritérii pro přijetí budou:

  • ukončení povinné školní docházky
  • způsobilost žáka ke vzdělávání musí být posouzena praktickým lékařem a školským poradenským zařízením
  • řádně vyplněná přihláška ke studiu na střední škole

Na základě žádostí uchazečů a výsledků přijímacího řízení plánujeme od 1. září 2017 otevřít jednu třídu Praktické školy dvouleté s počtem šesti žáků.

 

Mgr. Bc. Eva Rybenská | 27.3.2017

Kalendář událostí

Přihlášení

Jméno

Heslo