Projektový týden truhlář, zedník, švadlena

Ve dnech 14. – 18. října proběhl projektový týden se zaměřením na řemesla: zedník, truhlář a švadlena. Projektový týden je součástí projektu „Metody a formy práce žáků s SVP“ v rámci OP VK financovaného ESF a rozpočtem MŠMT.   Projekt navazuje na předcházející exkurze do OU Chroustovice, kde žáci navštívili jednotlivé učební obory.

Během celého týdne se žáci věnovali činnostem, které jim přiblížily, pracovní náplň jednotlivých řemesel. Učili se poznávat nářadí, které je potřebné pro dané řemeslo, učili se jak s nářadím správně a bezpečně manipulovat. Zkoušeli si jednotlivé technologické postupy při tvorbě konkrétních výrobků.

Ve středu 16. října se uskutečnil hlavní projektový den, na jehož realizaci se jako již tradičně podíleli učni a mistři odborného výcviku z OU Chroustovice, ti zde prezentovali jednotlivá řemesla. Tohoto projektové dne se také účastnili žáci ZŠ Smetanova a ZŠ Komenského ze Skutče. V průběhu tohoto dne žáci pracovali společně s učni na jednotlivých výrobcích. U zedníků se žáci učili vyrábět betonové dlaždice a obrubníky, u truhlářů vyráběli dřevěné truhlíky na květiny a stoličky. Děvčata si u švadlen vyzkoušela práci s šicím strojem, podílela se na výrobě kuchyňských zástěr. Dále si dle vlastního návrhu nechala na vyšívacím stroji vyrobit výšivku. Společně se švadlenami z OU vyráběly i drobné oděvní dekorace.

Cílem těchto projektových týdnů je přiblížit žákům, kteří budou končit školní docházku, pracovní náplň v jednotlivých řemeslech a pomoci jim tak při výběru vhodného učebního oboru.

Aleš Marboe | 20.10.2013

Kalendář událostí

Přihlášení

Jméno

Heslo