Terapeutický pobyt pro rodiče a žáky

Na konci srpna se, stejně jako v roce minulém, uskutečnil terapeutický pobyt pro žáky a rodiče. Aktivita realizovaná a financovaná v rámci grantu "Metody a formy práce žáků s SVP" našla v tomto roce zázemí v penzionu s malebným názvem Chalupa u pramene v Dolní Hedči u Králík, který zabezbečil veškeré potřebné zázemí bezbariérovým ubytování počínaje a výbornou stravou konče.

Programu terapeutického pobytu se skládal z technik muzikoterapie, arteterapie, pohybové terapie. Nechyběly odborné přednášky, ani poznávání okolní přírody a kultury. O spokojenosti všech s pobytem svědčilo loučení na jeho závěru i vzpomínky, které si naši žáci, jejich rodiče i samotní pedagogové přinesli do nového školního roku.

Velké poděkování za organizaci patří Mgr. Daně Markové, díky které proběhl terapeutický pobyt na velkou podtrženou jedničku.

Mgr. Bc. Petr Vtípil | 10.9.2013

Kalendář událostí

Přihlášení

Jméno

Heslo