Přípravný ročník základní školy speciální

Současně se začátkem nového školního roku byl ve Speciální základní škole Skuteč otevřen přípravný ročník základní školy speciální. Instituce „přípravný stupeň základní školy speciální“ (dále jen PS ZSš) je do systému vzdělávací soustavy České republiky zavedena zákonnou normou a její zřízení schválila Rada Pardubického kraje dne 21. 7. 2016. PS ZŠs umožňuje nezbytnou přípravu na vzdělávání dětem se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, postižením více vadami a autismem. Jedná se o typ školského zařízení, které je součástí školy, ale ve kterém není plněna povinná školní docházka, děti tedy nejsou žáky základní školy. Školní vzdělávací program pro PS vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Příprava na vzdělávání v PS respektuje vývojové zvláštnosti těchto dětí v době nástupu k povinnému vzdělávání. Opatření odpovídá trendu včasné odborné speciálně pedagogické péče o děti se zdravotním postižením. Od 1. září byly do PS zařazeny prozatím dvě děti, nevznikla samostatná třída, ale děti se vyučují souběžně s ostatními žáky ZŠs.

 

13.9.2016

Starší aktuality

Rozcestník

Kalendář událostí

Přihlášení

Jméno

Heslo